Czasowe zarządzanie na zlecenie

INTERIM MANAGEMENT

interim

Interim Management jest to „Czasowe zarządzanie na zlecenie”. Opiera się na trzech filarach:

  • zdefiniowanym celu,
  • określonym zakresie działań,
  • współpracy organizacji z Interim Managerem.

Ze wsparcia Interim Managera warto skorzystać, gdy:

  • istnieje zapotrzebowanie na osobę wspierającą projekt swoimi: umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, którymi nie dysponują aktualni pracownicy
  • wystąpił nagły wakat spowodowany np. urlopem macierzyńskim lub inną nieprzewidzianą nieobecnością pracownika na ważnym dla firmy stanowisku.
  • firma stoi przed wdrożeniem istotnej inicjatywy, np. restrukturyzacją, fuzją, przejęciem, integracją, wejściem na giełdę, gruntowną zmianą procesów biznesowych i nie posiada wystarczającej ekspertyzy w tym zakresie.
  • planowane jest przeprowadzenie trudnych zmian w organizacji
  • przewidywana jest budowa struktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych zadań biznesowych dotychczas nie realizowanych przez firmę
  • istnieje zapotrzebowanie na stworzenie dalszej perspektywy rozwoju firmy. Interim Manager poprzez określenie obecnego miejsca wyznacza drogi rozwoju i proponuje konkretne rozwiązania do realizacji.

Zainteresowanych ww. tematyką prosimy o kontakt:

kontakt@dfrp.pl