Czym się zajmujemy?

DFRP

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (DFRP) za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem.

money-3-128

POMOC W
POZYSKIWANIU DOTACJI

interim

WSPÓŁPRACA W MODELU
INTERIM MANAGEMENT

76-128

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA RYNKU PRACY

Dodatkowe obszary działalności to:

  • Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy
  • Promocja uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie
  • Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm
  • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • Badanie, promocja, informacja oraz pomoc w ubieganiu się o fundusze Unii Europejskiej oraz o fundusze krajowe i zagraniczne
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja swoje działania kieruje zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Programy wsparcia

plansza informacyjna PFR poziom

Dokumenty

DOKUMENTY DO POBRANIA

img09

Numer KRS: 0000607669

Zobacz...
img09

STATUT FUNDACJI

Zobacz...