Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Polacy chętnie rozwijają swoje kompetencje zawodowe

Polacy rozwój

Polacy chętnie rozwijają swoje kompetencje zawodowe 80 proc. Polaków rozwija swoje kompetencje zawodowe. Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70 proc. respondentów. Tak wynika z badania Polskiej […]

(więcej…)

Bony na innowacje dla sektora MŚP na zakup usług B+R – więcej czasu na złożenie wniosku

B+r

W zaktualizowanym harmonogramie konkursów realizowanych w ramach POIR przedłużono nabór w dwóch konkursach unijnych, dla których PARP jest instytucją pośredniczącą. W programie „Bony na innowacje dla MŚP” I etap usługowy firmy mogą składać wnioski w dodatkowej IX rundzie. Dwuetapowy konkurs umożliwia sfinansowanie MŚP współpracy z jednostką naukową, która opracuje nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługę, […]

(więcej…)

Konsultacje – lipiec 2020

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie pozyskania finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy 24 lipca na bezpłatne konsultacje. Indywidualne spotkania odbędą się w biurze DFRP przy ulicy Jabłecznej 14/12 (III piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych przedsiębiorców do zapisów na to wydarzenie. W trakcie indywidualnych konsultacji eksperci doradzą najlepsze rozwiązania dla wskazanego biznesu, powiedzą jakie są […]

(więcej…)

Specustawa funduszowa – szczególne rozwiązania wspierające realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii

specustawa

Negatywne skutki pandemii COVID-19 – choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 – dotknęły również beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczenia w realizacji dotyczyć mogą kilkudziesięciu tysięcy projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych[i]. 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z […]

(więcej…)

W obliczu pandemii koronawirusa Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przechodzi na pracę zdalną

koronawirus

W trosce o zdrowie pracowników oraz ich rodzin Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przechodzi na pracę zdalną. Fundacja zapewniła pracownikom sprzęt i zdalny dostęp do wewnętrznych systemów, co daje gwarancję nieprzerwanej realizacji zadań. Tryb home office obowiązuje od 16 marca do 10 kwietnia br. W przypadku zainteresowania kontaktem z DFRP zalecana jest forma mailowa: kontakt@dfrp.pl lub […]

(więcej…)

Konsultacje – luty 2020

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie pozyskania finansowania na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej zapraszamy 14 lutego na bezpłatne konsultacje. Indywidualne spotkania odbędą się w biurze DFRP przy ulicy Jabłecznej 14/12 (III piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych i obecnych przedsiębiorców do zapisów na to wydarzenie. W trakcie indywidualnych konsultacji eksperci doradzą najlepsze rozwiązania dla wskazanego […]

(więcej…)

Raport dotyczący aktualnej sytuacji na rynku pracy

raport rynek pracy

„Rynek pracy, edukacja, kompetencje — grudzień 2019” to syntetyczny przegląd polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczny comiesięczny raport, który PARP przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji, która koordynuje działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W publikacji przedstawiono wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących rynku pracy, w tym m.in.: stopa bezrobocia w Polsce w […]

(więcej…)

Konsultacje – listopad 2019

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie pozyskania finansowania na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej zapraszamy 14 czerwca na bezpłatne konsultacje. Indywidualne spotkania odbędą się w biurze DFRP przy ulicy Jabłecznej 14/12 (III piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych i obecnych przedsiębiorców do zapisów na to wydarzenie. W trakcie indywidualnych konsultacji eksperci doradzą najlepsze rozwiązania dla wskazanego […]

(więcej…)

Startuje nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce

maksym-kaharlytskyi-M7ievVk4FzA-unsplash

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie pozyskania finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy 29 listopada na bezpłatne konsultacje. Indywidualne spotkania odbędą się w biurze DFRP przy ulicy Jabłecznej 14/12 (III piętro). Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych przedsiębiorców do zapisów na to wydarzenie. W trakcie indywidualnych konsultacji eksperci doradzą najlepsze rozwiązania dla wskazanego biznesu, powiedzą jakie są […]

(więcej…)

Internacjonalizacja MŚP – zdobądź dotacje na wprowadzenie produktu na nowy rynek zagraniczny

export

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, który jest adresowany do firm mających siedziby lub oddziały w makroregionie Polski Wschodniej. W konkursie można zdobyć nawet 800 tys. złotych na ekspansję zagraniczną, czyli rozszerzenie sprzedaży produktu na nowy rynek zagraniczny. Cel konkursu Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP […]

(więcej…)