Pozyskaj fundusze

DOTACJE UNIJNE

money-3-128

Realizujemy projekty w ramach ogólnopolskich Programów Operacyjnych (POIR, POWER, POPC, POPW, PROW, POIŚ), Programów Regionalnych (RPO dla poszczególnych województw) oraz innych programów unijnych (np. JEREMIE).
Z nami pozyskasz dotacje na:

budowa nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego

badania i rozwój, włącznie z budową prototypów

modernizacja zakładu produkcyjnego

modernizacja lub zakup maszyn i urządzeń

ochrona środowiska

przeszkolenie personelu

wyposażenie obiektu

inwestycje z zakresu IT

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem:

kontakt@dfrp.pl