Zaufaj naszemu zespołowi

DORADZTWO BIZNESOWE

doradztwo

Nasz zespół pomoże Ci w:

Tworzeniu biznesplanu

Budowie i wdrażaniu strategii biznesowych

Wprowadzeniu produktu na rynki zagraniczne

Analizie wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa

Analiza możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (zatrudnianie stażystów, dofinansowania stanowisk, refundacja kosztów)

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem:

kontakt@dfrp.pl

Analiza sposobów pozyskania i utrzymania klientów firmy

Profesjonalne doradztwo marketingowe z zakresu pozyskiwania klientów. Dzięki analizie przeprowadzonej przez doświadczonych ekspertów, twoja firma będzie w stanie usprawnić proces pozyskiwania oraz utrzymywania klientów, a także wprowadzi nowe i alternatywne metody nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Świadomość popełnianych błędów i niewykorzystanych okazji, jest nieoceniona w sytuacji ogromnej konkurencji jaka występuję na polskim rynku. Obecnie, nawet niewielkie zmiany, które wyróżnią firmę na tle konkurencji, mogą przynieść wielkie korzyści.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Zamiany w RODO +certyfikacja jakości usług ISO

25 maja w życie wchodzi w życie unijne rozporządzenie RODO, które reguluję kwestię ochrony danych osobowych. Nowe przepisy obowiązywać będą większość przedsiębiorców, którzy staną przed dużym wyzwaniem dostosowania (lub zaprojektowania zupełnie nowego) własnego systemu ochrony danych. Nie zastosowanie się do nowych wytycznych może oznaczać wielomilionowe kary dla przedsiębiorców. Dlatego nie warto zwlekać, tylko jak najszybciej zaufać specjalistom takim jak eksperci z DFRP, którzy przygotują, przeszkolą pracowników i wdrożą wymagane zmiany zgodnie z literą prawą. 

Wybór oferty Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zakłada także przygotowanie wewnętrznej dokumentacji firmy, która pozwoli przedsiębiorstwu uzyskać najnowszy i niezwykle cenny na rynku certyfikat ISO.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Analiza możliwości pozyskania dotacji na zakup środków trwałych

Na rynku jest wiele możliwości zdobycia dofinansowania na rozwój firmy w ramach działań Funduszy Europejskich. Przedsiębiorca stoi przed trudnym wyborem – zarówno projektu odpowiedniego dla swoich potrzeb, jak i operatora, u którego będzie mógł złożyć dokumenty. Jest to skomplikowana i czasochłonna procedura (wypełnienie dokumentów i złożenie aplikacji), która wymaga wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania.

Dzięki usłudze doradczej z zakresu opracowania możliwości pozyskania dotacji na zakup środków trwałych, firma otrzyma kompleksową analizę  projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny i szans otrzymania dotacji z Funduszy Europejskich oraz innych źródeł finansowania dla MŚP. Zostanie pozyskana wiedza obrazująca stan przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji oraz będą przekazane wnioski i rekomendacje wskazujące, jakie działania mogą i winny być podjęte przez firmę, aby znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Na rynku jest wiele możliwości zdobycia dofinansowania na rozwój firmy w ramach działań Funduszy Europejskich. Przedsiębiorca stoi przed trudnym wyborem – zarówno projektu odpowiedniego dla swoich potrzeb, jak i operatora, u którego będzie mógł złożyć dokumenty. Jest to skomplikowana i czasochłonna procedura (wypełnienie dokumentów i złożenie aplikacji), która wymaga wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania.

Dzięki usłudze doradczej z zakresu opracowania możliwości pozyskania dotacji na zakup środków trwałych, firma otrzyma kompleksową analizę  projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny i szans otrzymania dotacji z Funduszy Europejskich oraz innych źródeł finansowania dla MŚP. Zostanie pozyskana wiedza obrazująca stan przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji oraz będą przekazane wnioski i rekomendacje wskazujące, jakie działania mogą i winny być podjęte przez firmę, aby znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Nowe drogi pozyskiwania klientów przy zastosowaniu marketingu sieciowego oraz systemów informatycznych online

Jak wynika z badań, na przestrzenni ostatnich lat sposób komunikacji na poziomie klient – usługodawca zmienił się diametralnie. Dlatego firmy powinny świadomie dobierać kanały komunikacji. To się wiąże z wprowadzeniem zmian i dostosowaniem strategii marketingowej i zaimplementowaniu nowych narzędzi i platforma komunikacyjnych. Bez dobrze scharakteryzowanej grupy odbiorców i ugruntowanej wiedzy z zakresu nowinek technologicznych, nie jest możliwe efektywne dostosowanie kanałów komunikacji w danej firmie.

W ramach oferowanej usługi przeprowadzimy profesjonalne analizę z zakresu marketingu online, dzięki któremu będzie możliwe lepsze poznanie najnowszych metod wykorzystania technik marketingowych online oraz narzędzi oferowanych przez media społecznościowe. To z kolei pozwoli na umożliwienie zwiększenia rozpoznawalności na rynku, a także pomoże w budowaniu marki i przywiązaniu aktualnych klientów.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Optymalizacja modelu działalności firmy

Twoja firma bardzo szybko się rozwija i zyskuje coraz większe grono klientów? Jeśli tak, to warto zadbać o odpowiednią formę prowadzenia działalności i przyjrzeć się wszelkim aspektom prawnym z tym związanym. Pozwoli to na dobór odpowiedniego modelu biznesowego, który sprosta wszelkim wyzwaniom i nie będzie ograniczać dalszego rozwoju Państwa firmy.

Usługa świadczona przez specjalistów z Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zakłada: przegląd bieżącej sytuacji finansowej podmiotu, analizę i rekomendację ekspertów co to proponowanych zmian (w obszarze doboru formy organizacyjno-prawnej, zasad opodatkowania, stosowanej polityki rachunkowości), a także wykazanie szacunkowych oszczędności podatkowych, do których proponowane rozwiązania mogą prowadzić. 

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Doradztwo w zakresie strategii marketingowej oraz aktualizacji modelu biznesowego

W ramach proponowanej usługi przedsiębiorca otrzyma profesjonalne doradztwo marketingowe. Usługa zawiera doradztwo w zakresie określenia strategii marketingowej firmy oraz aktualizację modelu biznesowego(zostaną wskazane proponowane możliwości działania i alternatywne propozycje dla modelu biznesowego). Doradztwo ma także na celu stworzenie strategii marketingowej, czyli wizji prowadzenia firmy, która określi jakie główne cele ma do osiągnięcia przedsiębiorstwo oraz jakimi sposobami i narzędziami powinna trafić do kluczowych klientów. 

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl

Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój działalności

W ramach usługi, eksperci z Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości opracują raport zawierający ranking możliwości finansowania zewnętrznego, głównie dotacyjnych w podziale na: krajowe, regionalne środki unijne oraz dotacje zewnętrzne (ZUS, Urząd Pracy, pożyczki, gwarancje bankowe). W raporcie znajdą się także rekomendacje specjalistów co do skorzystania z konkretnych programów dotacyjnych, oraz wyszczególnione zostaną działania, które podniosą szanse pozyskania dotacji oraz środków zewnętrznych.

USŁUGA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

zadzwoń: 693-906-651

lub skontaktuj się e-mailowo: kontakt@dfrp.pl